http://www.unss.sk/


Rozpoznajme zrakovo postihnutých

Trnavské krajské stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom zorganizovali 16. mája 2013 informačný seminár Rozpoznajme zrakovo postihnutých. Konal sa pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša v kongresovej sále TTSK v Trnave.

Seminár bol podporený z projektovej výzvy VÚC Trnava. Zúčastnilo sa na ňom 44 účastníkov z domovov sociálnych služieb (DSS), domovov pre seniorov a členov základných organizácii ÚNSS. Primárne bol zameraný na vážne zrakové problémy starších ľudí. Cieľom seminára bolo oboznámiť odborných pracovníkov z DSS a z domovov pre seniorov so službami, ktoré poskytuje KS ÚNSS v Trnave ľuďom so zrakovým postihnutím, taktiež informovať o diagnostických tabuľkách určených na včasné zistenie poškodenia zraku u seniorov.

Zároveň sa na seminári uskutočnila výstava optických a kompenzačných pomôcok, ktoré sú nenahraditeľnými pomocníkmi pre ľudí so zrakovým postihnutím. Súčasťou seminára bola prednáška očnej lekárky o závažných očných ochoreniach. Prezentáciu optických a kompenzačných pomôcok zabezpečovali spoločnosti distribuujúce tieto pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Rozpoznajme zrakovo postihnutých Rozpoznajme zrakovo postihnutých Rozpoznajme zrakovo postihnutých

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk