http://www.unss.sk/


Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov a ich rodinných príslušníkov

Krajské stredisko ÚNSS Trnava s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny organizovalo v termíne od 19. do 23.10.2015 Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov a ich rodinných príslušníkov. Pobyt sa uskutočnil v príjemnom prostredí penziónu Atlas v meste Senica a zúčastnilo sa päť zrakovo postihnutých osôb, z ktorých bola každá sprevádzaná jedným rodinným príslušníkom, alebo osobným asistentom a dve pracovníčky KS ÚNSS Trnava, menovite Lenka Patyiová a Zuzana Morávková.

Pobyt sa zameriaval na prehĺbenie osobných vzťahov medzi klientom so zrakovým postihnutím a jeho manželom/manželkou, matkou alebo osobným asistentom, zmiernenie dôsledkov zrakového postihnutia, nácvik sprievodcovských techník, precvičenie základov priestorovej orientácie a samostatného pohybu, ako aj zvládnutie efektívnej komunikácie v štátnych inštitúciách a rozšírenie prehľadu o kompenzačných a optických pomôckach, ktoré umožňujú ľuďom so zrakovým postihom naďalej viesť samostatný a plnohodnotný život.

Na pobytovej akcii sa stretli ľudia z rôznych kútov Trnavského kraja a vytvorili medzi sebou silné priateľské väzby, ktoré ako dúfame, sa nerozpadnú ani po dlhšom časovom odstupe. Svoju účasť na pobyte zhodnotili nasledovne:
„Odchádzame z pobytu v Senici spokojní, istejší a múdrejší. Ďakujeme za profesionálny prístup a trpezlivosť. Ďakujeme ÚNSS za ich prácu a úsilie, aby sa takéto a podobné pobyty uskutočňovali.“ (Gabriela a Ladislav Janko)
„Kolektív bol vynikajúci. Ja ako nevidiaca som bola vytrhnutá z každodennej všednosti. Telesne a duševne som pookriala. Takéto stretnutia by sa mohli konať aj častejšie v roku. Musíme sa poďakovať za pekné prežití chvíle.“ (Emília Horváthová, Ján Rožič)

Pobytu sa zúčastnili aj česky hovoriaci manželský pár Anna a Jozef Brabcovi. Svoj názor na prežité chvíle vyjadrili takto: „Moc se nám na kurzu líbilo. Pod vedením našich vedúcich jsme se toho hodně naučili. Vše nám to pomuže v dalším našem nelehkém živote.“

Dcéra Sylvia s mamou Lýdiou Kubalovou sa o pobyte vyjadrili takto: „Tento pobyt nám dal skutočne veľa – začo vám patrí veľká vďaka:“

A na záver na otázku „Čo nám pobyt dal?“, odpovedal Antón Kusý s manželkou Vierou, ktorých zrakové postihnutie zasiahlo pred rokom a ovplyvnilo ich ďalší život, nasledovne: „Čo nám pobyt dal? Veľmi veľa. Po roku sme sa dostali medzi milých a srdečných ľudí, ktorí Vás príjmu medzi seba, ako svojich, seberovných. So srdečnosťou a úctou, akou ku nám pristupovali, budú v našej mysli a v srdiečkach celý život. Naučili nás za tých pár dní, že žiť sa dá aj s týmto poškodením očí. Naučili nás aj rôzne techniky a správanie sa k tým, ktorí to potrebujú.“

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa svojou prácou každý deň snaží dosiahnuť vyššiu mieru samostatnosti ľudí so zrakovým handicapom, ako aj ubezpečenie tých, ktorých toto postihnutie zasiahlo, že ich život môže byť pestrofarebný a krásny, aj keď im život postaví do cesty takto vážnu prekážku. Pobytová akcia, ktorej sme sa spoločne zúčastnili ukázala aj nám, pracovníčkam Krajského strediska Trnava, že má naša práca stále význam a pripomenula nám, akí úžasní ľudia sú naši klienti. Zato, aj za mnoho iných ponaučení, im chceme vyjadriť veľké poďakovanie.

Za KS ÚNSS Trnava, Lenka Patyiová

Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk