http://www.unss.sk/


Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov a ich rodinných príslušníkov

Krajské stredisko ÚNSS v Trnave opätovne aj v tomto roku vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov a ich rodinných príslušníkov. Pobyt sa uskutočnil v termíne 17. – 21. 10. 2016 v overenom priateľskom prostredí penziónu Atlas v meste Senica a zúčastnilo sa ho 5 zrakovo postihnutých osôb, z ktorých bola každá sprevádzaná rodinným príslušníkom alebo osobným asistentom. Odbornú stránku pobytu za KS ÚNSS Trnava zabezpečovala vedúca KS Lenka Patyiová a inštruktorka sociálnej rehabilitácie Zuzana Morávková. Pobyt sa obsahovo zameriaval na prehĺbenie osobných vzťahov medzi človekom so zrakovým postihnutím a jeho rodinným príslušníkom/osobným asistentom, nácvik chôdze s bielou palicou, sebaobslužné práce, mikroorientáciu a v neposlednom rade aj na základy čítania a písania Braillovho písma.
Počas spoločne strávených dní sme sa snažili pozerať sa jeden na druhého z novej perspektívy, ktorá nám umožňuje intenzívnejšie vnímať kvality, schopnosti, záujmy a názory ostatných. Na záver pobytu zhodnotili jeho prínos účastníci z radov klientov a ich príbuzných nasledovne: „Boli sme veľmi spokojní so všetkým. Inštruktorky pre nás mali pripravenú zaujímavú činnosť, ktorú nám dokázali vysvetliť pútavým spôsobom. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí – Braillovo písmo, ručné práce, vybavovanie úradných záležitostí a pod. Zhodli sme sa na tom, že by sa podobné akcie mohli organizovať aj častejšie.“ Emília Horváthová, Ján Róžič. Zrakovo postihnutá klientka Mária Čárska s asistentkou Annou Brabcovou zhodnotili prínos pobytu v „zopakovaní si techník priestorovej orientácie, skúšaní si čítania a písania Braillovho písma a odovzdávaní si skúseností, ktoré sme si vymieňali navzájom.“ Anton Kusý s manželkou Vierou zachytili svoje pocity zo spoločne stráveného času v nasledujúcich vetách: „Ďakujeme za krásne dni, ktoré sme prežili v kruhu ľudí, ktorí sú skvelí. Naučili sme sa veľa užitočných vecí, ktoré sú tak potrebné v našom živote. Je to ťažký život, ktorý sa nám takto darí prekonávať.“ Pre mnohých z nás bolo pravdivé aj vyjadrenie Sylvie Novomestskej s mamou Lýdiou „počas pobytu sme sa cítili ako v rodinnom kruhu“ a rovnako aj slová poslednej dvojice - manželov Gabriely a Ladislava Janka „škoda, že sa to už skončilo. Ďakujeme za ochotu a trpezlivosť, ktorá nám bola poskytnutá. Lúčime sa s optimizmom a povzbudením do života.“
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska patrí medzi organizácie, ktoré sa neustále snažia poukázať na kvality ľudí so zrakovým postihnutím. Dennodenne sa snažíme prekonávať mýty a predsudky vidiacej verejnosti o schopnostiach našich klientov. Napriek tomu aj nám, pracovníčkam únie, ešte stále otvára oči a prináša ešte väčší optimizmus takto intenzívne stretnutie ľudí, ktorí žijú s postihnutím zraku, a tiež ľudí, ktorí ich na ich ceste trpezlivo sprevádzajú. Ďakujeme.

Za KS ÚNSS Trnava, Lenka Patyiová

Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov a ich rodinných príslušníkov Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov a ich rodinných príslušníkov Pobyt pre zrakovo postihnutých klientov a ich rodinných príslušníkov

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk