http://www.unss.sk/


Aj za málo peňazí sa dá veľa pomôcť

Vďaka finančnej podpore projektu Aj za málo peňazí sa dá veľa pomôcť zo strany farmaceutickej spoločnosti sanofi–aventis Pharma Slovakia, s. r. o., sme mohli na KS ÚNSS Trnava zakúpiť pomôcky pre našich klientov, a to konkrétne šablónky na podpisovanie a bumpóny (reliéfne samolepky).

Naši klienti vďaka tejto podpore zdarma obdržali menované pomôcky a bolo im tak umožnené ľahšie ovládanie spotrebičov, lepšia orientácia na počítačovej klávesnici, ako aj jednoduchšie a presnejšie podpisovanie.

Týmto spôsobom sa nám už teraz podarilo pomôcť mnohým klientom trpiacim zrakovým ochorením, ktoré je častokrát v kombinácii s inými ochoreniami, ako je napríklad diabetes, sa prostredníctvom používania týchto pomôcok ďalej rozvíjať a prekonávať dôsledky svojho postihnutia. V realizácii projektu pokračujeme až do vyčerpania zásob nakúpených pomôcok. Vďaka ústretovosti a ochote spoločnosti sanofi–aventis Pharma Slovakia, s. r. o., pomôcť ľuďom, ktorí sa buď už narodili s poškodením zraku, alebo dôsledkom úrazu či ochorenia prišli o možnosť vidieť svet tak, ako ho vidíme my, sme opäť mohli aspoň dočasne rozšíriť škálu nami poskytovaných služieb a dokázať tak, že aj za málo peňazí sa dá veľa pomôcť.

V mene kolektívu KS ÚNSS Trnava a v mene našich klientov spoločnosti sanofi–aventis Pharma Slovakia, s. r. o., za túto podporu ďakujeme.

Za KS ÚNSS Trnava, Lenka Patyiová

Aj za málo peňazí sa dá veľa pomôcť Aj za málo peňazí sa dá veľa pomôcť Aj za málo peňazí sa dá veľa pomôcť

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk