http://www.unss.sk/


Sponzorský dar pre KS ÚNSS Trnava

Vďaka finančnému príspevku od Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., a podpore zo strany spoločnosti VINCOM, s. r. o., sme opäť mohli rozšíriť ponuku kompenzačných pomôcok na našom Krajskom stredisku. Okrem elektronických čítacích lúp prenosných, ktoré si u nás mohli naši klienti doteraz odskúšať, ponúkame možnosť odskúšania „zástupkyne“ z radu elektronických čítacích lúp stolových, lupy i – See. Monitor a jednoduché ovládanie elektronickej čítacej lupy stolovej umožňuje zrakovo postihnutým ľuďom pohodlné čítanie rôznorodých textov. Našim klientom (tak ako v iných prípadoch, tak aj v prípade stolových lúp) ochotne pomôžeme pri teste ich vhodnosti, vybavovaní príspevku na ich kúpu cez príslušný ÚPSVaR ako aj so zácvikom na ich používanie v domácom prostredí.

Za KS ÚNSS Trnava Lenka Patyiová

Sponzorský dar pre KS ÚNSS Trnava


Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk