http://www.unss.sk/


Bezpečne po Hlohovci

Na začiatku bola výzva primátora Hlohovca pána Miroslava Kollára adresovaná občanom a mimovládnym organizáciám, aby participovali na zvýšení kvality života vo svojom meste a podali návrhy a projekty, ktoré uľahčia bývanie a pohyb v meste.

Nasledovalo viacero stretnutí so zástupcami mesta, počas ktorých nevidiaci a slabozrakí rozprávali o tom, čo z ich pohľadu bariérou je, a čo, naopak, nie je. Hodnotením navrhovaných zlepšení v meste priamo na slávnostiach, cez internet alebo v Informačnom centre mesta sa spomedzi šestnástich podaných a predstavených projektov napokon na tretie miesto prebojoval ten, ktorý podala naša základná organizácia so sídlom v Hlohovci a Krajská rada ÚNSS Trnava. Spoločný projekt mal názov Odstránenie a zviditeľnenie prekážok pre členov Únie a ostatných občanov, návštevníkov mesta so zrakovým postihnutím, slabozrakých a prakticky nevidiacich.

Vďaka získaným finančným prostriedkom mohli autori projektu svoj nápad aj zrealizovať a vyznačiť na peších komunikáciách v centre mesta celkovo 32 prekážok reflexnými prvkami.

Odteraz budú pre ľudí so zrakovým postihnutím zreteľné a pohyb po meste Hlohovec sa pre nich stane oveľa bezpečnejším.

Bezpečne po Hlohovci
Fotografia: Bezpečne po Hlohovci

Bezpečne po Hlohovci
Fotografia: Bezpečne po Hlohovci

Bezpečne po Hlohovci
Fotografia: Bezpečne po Hlohovci

Srdečne ďakujeme primátorovi mesta Hlohovec, mestskému zastupiteľstvu, všetkým, ktorí nášmu projektu dali hlas a ktorí nám pomohli s jeho realizáciou. Sme radi, že vám osud nevidiacich a slabozrakých nie je ľahostajný.


Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk