http://www.unss.sk/


Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných

Ani tohto roku sme sa nedali zahanbiť s pobytovými akciami pre našich klientov a s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme zorganizovali Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných.

Pobyt sme realizovali v overených priestoroch penziónu Atlas v Senici a spolu s inštruktorkami Lenkou Patyiovou a Zuzanou Morávkovou sa ho zúčastnilo 12 osôb. Pobyt sme zamerali nielen na prehĺbenie vzájomnej dôvery a zlepšenie komunikácie medzi človekom so zrakovým postihnutím a rodinným príslušníkom/asistentom, ale aj na samostatnú orientáciu, obhajobu svojich práv, komunikáciu na úradoch a podobne.

Pomôcť áno, nie rozhodovať

Program bol bohatý a možno miestami až náročný, avšak zvládol ho každý účastník tohto nášho „zájazdu“. Manželský pár Anna a Jozef Gažíkovci spoločne s klientkou Helenou Hlavnovou a jej asistentkou a blízkou priateľkou Annou Janegovou sa k pobytu vyjadrili takto: „Penzión Atlas v Senici v dňoch 19 – 22. 8. 2019 boli dňami rekondičného pobytu ľudí so zrakovým postihnutím a ich asistentov. Pripravili ho Mgr. Lenka Patyiová a Zuzana Morávková, dievčatá z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, KS Trnava – vtipne a trpezlivo. Pocity zo straty zraku a orientácie sú dôkazom, že nie je maličkosťou znovu sa zaradiť, ak nedáme priestor aj druhej osobe. Určite sa vyhneme strachu, depresívnym náladám a konfliktom so sprevádzaným. Prišiel o jeden zmysel – zrak, nie o intelekt. Pomôcť áno, nie však rozhodovať. Aktivity zamerané na komunikáciu v úradoch u lekára tiež sprievodcovské techniky a samostatnú orientáciu nám pomohli vcítiť sa do pocitov druhého. Dúfam, že vysvetlenia i názorné precvičenia lektorkami, ktoré nám mimochodom znížili priemerný vek, nezapadnú do zabudnutia. Ďakujeme.“

To, aby význam pobytu neupadol do zabudnutia a dostal sa do každodennej praxe je hlavným dôvodom, prečo ho KS Trnava organizovalo už po tretíkrát. Sebestačnosť, význam slova a názor u ľudí s postihnutím je rovnako podstatný, ako ten náš. Prax nám však ukazuje, že dokázať to prijať a žiť s tým nedokáže každý. Aj týmto spôsobom sa snažíme otvárať oči a uši vidiacim a posilňovať hlas nevidiacich.

Keď vidíme a počujeme, využime to naplno v prospech nás i tých druhých.

Za KS ÚNSS Trnava Lenka Patyiová

Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných
Fotografia: Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných

Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných
Fotografia: Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných

Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných
Fotografia: Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných


Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk