http://www.unss.sk/


Rekondičný pobyt pre ľudí so ZP a ich najbližších príbuzných

Pozývame Vás na Rekondičný pobyt pre ľudí so ZP a ich najbližších príbuzných v termíne 19. – 22. august 2019 (pondelok – štvrtok), Senica.

Čo Vás čaká?

 • viacero kvalitných workshopov na tému prehĺbenia vzťahu medzi Vami a sprievodcom/rodinným príslušníkom
 • aktivity zamerané na obhajobu svojich práv a záujmov
 • aktivity zamerané vyrovnávanie sa so zrakovým znevýhodnením
 • nácvik sprievodcovských techník a samostatnej orientácie
 • ubytovanie a plná penzia

Čo treba vedieť?

 • Začiatok: 19. augusta 2019 (pondelok) o 16:00 hod. (strava sa začína večerou)
 • Koniec: 22. augusta 2019 (štvrtok) o 13:00 hod. (strava sa končí obedom)
 • Účastnícky poplatok: 30 € pre členov ÚNSS / 45 € pre nečlenov (poplatok hradí aj osoba so ZP a aj asistent/rodinný príslušník)
 • Ubytovanie: zabezpečené v 2-lôžkových izbách s kúpeľňou a WC v penzióne Atlas, Železničná 1512, 905 01 Senica.
 • Strava: zabezpečená priamo v penzióne – plná penzia.
 • Prihlasovanie: prihlásiť sa môžu ľudia so ZP, ktorí sú klientmi KS ÚNSS Trnava so svojim asistentom/rodinným príslušníkom najneskôr do 10. júla 2019 vyplnením prihlášky (formát doc, 61kB) a jej odoslaním e-mailom na patyiova(zavináč)unss.sk, alebo poštou na adresu Krajského strediska: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Trnava, Trhová 2, 917 01 Trnava
 • Výber účastníkov: na základe prijatých prihlášok vyberieme 5 účastníkov pobytu so ZP spolu s asistentom/rodinným príslušníkom, pričom rozhodujúca je motivácia. Vybraných účastníkov budeme informovať o podrobnostiach pobytu.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: účastníci pobytu doručia na KS potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od obvodného lekára. Tlačivo bude vybraným účastníkom poskytnuté zo strany organizátora.

Prihláška na Rekondičný pobyt pre ľudí so ZP na stiahnutie, formát doc, 61kB

Kontakt:

Mgr. Lenka Patyiová
patyiova(zavináč)unss.sk, 033/5512 706, 0911 496 639

Pobyt realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vďaka podpore z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.


Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk