Aké by to boli Dni zdravia 2016 bez nás?

Na rôznych miestach Trnavy od 12. do 18. júna prebieha festival zdravého životného štýlu s mnohými pohybovými a osvetovými aktivitami. Zdravo žiť sa budú učiť nielen deti, ale aj stredoškoláci, ľudia v produktívnom veku či seniori. Zdravý životný štýl sa totiž môže stať prirodzeným návykom v každom období života. Štvrtok a piatok je už tradične venovaný meraniam. Po zdravých raňajkách vás čakajú preventívne vyšetrenia, poradenstvo, meranie tlaku, odbery vzoriek vody a zeleniny, od 8.30 do 17.30 aj ukážky predlekárskej prvej pomoci či ochutnávka liečivých čajov. V priestoroch Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici sa bude poskytovať klasická masáž a na pešej zóne od 9.00 do 18.00 prebehne prezentácia kreatívnosti handicapovaných detí a dospelých pod názvom Dvor nádeje. V rámci neho vám naši pracovníci z Krajského strediska ÚNSS v Trnave predstavia program Zdravé oči už v škôlke, ktorý realizujeme na celom území Slovenska. Vašim škôlkarom od troch do šiestich rokov môžu zmerať zrakové parametre, aby ste si boli istí, že sa u nich nerozvíja nijaká zraková chyba či porucha. Príďte. Tešíme sa na vás.