Mikulášske súperenie na KS Trnava

V tomto roku Krajské stredisko ÚNSS Trnava prišiel Svätý Mikuláš v netradičnej podobe a rozhodol sa, že nebude odmeňovať len malé deti, ale aj ľudí so zrakovým hendikepom, ktorí sa počas celého roka snažili aktivizovať svoje schopnosti prostredníctvom sociálnych rehabilitácii.

Niektorí sa venovali sebaobsluhe v kuchyni, iní práci na počítači, priestorovej orientácii, Braillovmu písmu alebo spoločenským hrám. Vo štvrtok 6. decembra sme sa s tými, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie, stretli v priestoroch KS a prichystali im zábavný program. Po uvítaní a ponúknutí všetkých zúčastnených dobrotami, ktorými nás sponzorsky obdaroval klient vlastniaci Pekáreň Tákáč a syn a tiež tými, ktoré sme mohli zabezpečiť vďaka finančnému príspevku klubu Liones, sme začali tento deň hier takzvanou zahrievacou aktivitou, kedy si klienti hľadali dvojicu prostredníctvom vylosovaných kartičiek s menami známych rozprávkových a filmových postavičiek. Včielka Mája hľadala kamaráta Vilka, Rómeo hľadal svoju Júliu a zlobor Shrek hľadal milovanú Fionu. V takto vytvorených pároch sa potom venovali sebapoznávacej aktivite, pri ktorej jeden z páru porozprával niečo zaujímavé o sebe a druhý to zreprodukoval celej skupine.

Aby si nakoniec klienti mikulášske darčeky skutočne zaslúžili, s radosťou si ich vybojovali v turnaji spoločenských hier. Veľký záujem prejavili najmä o reliéfne pexeso, v ktorom si všetci zmerali sily. Po úvodnom vyraďovacom kole sa do finále dostali tri šikovné nevidiace ženy, z ktorých sa na prvom mieste umiestnila Erika Hadrvigerová, na druhom Silvia Hanová a na treťom Lenka Mareková. Odmenené boli nielen darčekmi, ale aj diplomami, ktoré sme pre ne vyrobili.

Sv. Mikuláš by však nebol taký obľúbený, keby nosil darčeky len tým, ktorým sa darí v súťažení, ale aj tým, ktorí si to jednoducho zaslúžia už len zato, že sú a že ich ľudia majú radi. Prostredníctvom pracovníčok KS im všetkým odovzdal malé darčeky plné sladkostí a vecných drobností, ktoré, ako veríme, všetkých potešili. Vzhľadom k tomu, že sa našim klientom tento deň a pripravený program páčil, rozhodli sa dať si odvetu v novom roku a posilňovať tak svoje vzťahy a vzájomnú pomoc nevidiacich. Na ďalší turnaj sa tešíme a radi medzi sebou uvítame aj nové tváre.

Fotogaléria z Mikulášskeho súperenia 2012