Poskytovanie sociálnych služieb – aktuálne podmienky

Poskytovanie sociálnych služieb sa riadi novým COVID automatom. V okresoch v 1. stupni ohrozenia (červené), 2. stupni ohrozenia (bordové) a 3. stupni ohrozenia (čierne) budú poskytované sociálne služby v osobnom kontakte v režime OTP – osoba v režime očkovaná, testovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (osoba v režime OTP):

a) Osoba plne očkovaná

b) Osoba, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (PCR test) alebo nie starším ako 48 hodín (antigénový test)

c) Osoba, ktorá preukázateľne prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

V ostatných okresoch Trnavského kraja prebieha poskytovanie sociálnych služieb všetkým osobám, samozrejme v súlade s protiepidemiologickými opatreniami podľa nášho krízového a dezinfekčného plánu. Elektronická, telefonická a písomná forma poskytnutia služby je realizovaná bez uvedených náležitostí.