Trnavské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma

V stredu 12. júna sa v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho konalo krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma.

Súťaž zorganizovalo Krajské stredisko ÚNSS a Krajská rada ÚNSS v Trnave v spolupráci s krajskou knižnicou. Na tejto akcii sa zúčastnilo 10 nevidiacich z Trnavského kraja vo vekovej škále od 11 do 57 rokov. Súťaž slávnostne otvorila riaditeľka knižnice Lívia Koleková.

Súťažiaci zaradení do dvoch kategórií si zmerali svoje sily a schopnosti najskôr v písaní a potom v čítaní Braillovho písma. Tie najlepšie výkony boli ocenené hodnotnými cenami, ktoré do súťaže zabezpečila Knižnica J. Fándlyho a krajské stredisko. Prvé miesta, samozrejme, postupujú do celoslovenského finále.

Hoci pri takejto účasti bola súťaž časovo náročnejšia, celá akcia prebiehala v milej atmosfére a zúčastnení si spríjemňovali čas rozhovormi. Na záver sa všetkým za účasť a príjemne strávené chvíle poďakoval predseda Krajskej rady ÚNSS Jozef Kopaj.