Vernisáž X:1 Rôzne pohľady na jednu ženu

Počas marca 2014 mali návštevníci Trnavskej radnice jedinečnú možnosť zoznámiť sa s fotografiami viacerých študentov a pedagógov z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Fotografie svojským štýlom zachytávali rôzne pohľady na jednu a tú istú ženu a dokopy vytvárali rôznorodý príbeh človeka zasadeného do odlišných prostredí plných farieb a živej atmosféry. Ľudia, ktorí v tomto období navštívili Západné krídlo Radnice mali nie len možnosť vzhliadnuť niekoľko vydarených vyobrazení krásnej mladej ženy, ale aj zakúpením niektorej z fotografií podporiť činnosť Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Trnava. Mnohí tak urobili a vďaka ich príspevku mohla študentka Liana Rusnáková, ktorá stála za uskutočnením vernisáže, odovzdať KS ÚNSS Trnava vyzbierané financie. Tie budú použité na podporu práce so zrakovo postihnutými osobami v Trnavskom kraji. Organizátorka vernisáže na otázku, prečo si z množstva organizácii venujúcich sa práci s postihnutými ľuďmi alebo ľuďmi v núdzi vybrala práve nás, odpovedala: “Zaujal ma prepis názvov umeleckých diel v galériách do Braillovho písma a chcela som priblížiť umenie aj ľuďom, ktorí sa nemôžu tešiť z pohľadu naň tak, ako sa tešíme my vidiaci.”

Liane a ostatným organizátorom Vernisáže X:1 ďakujeme za tento čin v mene našom i v mene našich klientov.