Poradenské dni

Trnava

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Trnava, Trhová 2 (bývalé Tatrasklo), Trnava, 2. poschodie
Deň: pondelok
Čas: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Kontakt: Lenka Patyiová, 0911 496 639, patyiova@unss.sk; Renáta Danišová, 0903 918 213, danisova@unss.sk

Hlohovec

Adresa: AXA klub, Námestie sv. Michala 2, Hlohovec
Deň: prvý utorok v mesiaci (poradenský deň sa uskutoční len na základe požiadavky klienta)
Čas: 9:00 – 14:30
Kontakt: Renáta Danišová, 0903 918 213, danisova@unss.sk

Sereď

Adresa: Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10, Sereď
Deň: prvý pondelok v mesiaci
Čas: 9:00 – 14:00
Kontakt: Klaudia Zacharová, 0905 477 972, zacharova@unss.sk

Senica

Adresa: Hurbanova 542, Senica
Deň: pondelok
Čas: 10:00 – 16:00
Kontakt: Zuzana Morávková, 0911 636 466, moravkova@unss.sk

Skalica

Adresa: Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, Kráľovská 9, Skalica
Deň: nepárny utorok v mesiaci
Čas: 10:00 – 14:00
Kontakt: Zuzana Morávková, 0911 636 466, moravkova@unss.sk

Galanta

Adresa: Mestské kultúrne centrum, Mierové námestie 942/3, Galanta
Deň: nepárna streda v mesiaci (poradenský deň sa uskutoční len na základe požiadavky klienta)
Čas: 9:00 – 14:00
Kontakt: Iveta Orbánová, 0911 496 646, orbanova@unss.sk

Dunajská Streda

Adresa: Mestská galéria, Trhovisko 825/8, Dunajská Streda
Deň: štvrtok
Čas: 9:00 – 14:00
Kontakt: Iveta Orbánová, 0911 496 646, orbanova@unss.sk

Piešťany

Adresa: Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 27, Piešťany
Deň: prvá streda v mesiaci – je potrebné vopred sa telefonicky objednať
Čas: 9:00 – 13:00
Kontakt: Klaudia Zacharová, 0905 477 972, zacharova@unss.sk