Krajské stredisko ÚNSS v Trnave

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Možno inak, ale aj tak moderne…

Krajské stredisko Trnava sa v uplynulom čase uchádzalo o podporu z Grantového programu mesta Trnava na rok 2022. Náš projekt s názvom „Možno inak, ale aj tak moderne“ sa dočkal uznania a bol podporený sumou…

Prejsť na stránku Aktuality