Krajské stredisko ÚNSS v Trnave

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Možno inak, ale aj tak moderne…

Krajské stredisko Trnava sa v uplynulom čase uchádzalo o podporu z Grantového programu mesta Trnava na rok 2022. Náš projekt s názvom „Možno inak, ale aj tak moderne“ sa dočkal uznania a bol podporený sumou…

Poskytovanie sociálnych služieb KS ÚNSS Trnava

Poskytovanie sociálnych služieb KS ÚNSS Trnava   Od 27.04.2022 ruší ÚNSS všetky obmedzenia súvisiace s COVID-19 a sociálne služby poskytuje v plnom rozsahu: Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky….

Допоможіть Україні

Союз сліпих та слабозорих Словаччини висловлює солідарність з Україною та однозначно засуджує напад Російської Федерації на сусідню країну, що суперечить основним принципам гуманності та демократії. Він також висловлює підтримку Українській…

Help to Ukraine

The Slovak Blind and Partially Sighted Union would like to express its solidarity with Ukraine and unequivocally condemns the Russian Federation’s attack on a neighbouring country. This action is contrary…

Pomoc Ukrajine

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjadruje solidaritu Ukrajine a jednoznačne odsudzuje útok Ruskej federácie na susednú krajinu, ktorý je v rozpore so základnými princípmi ľudskosti a demokracie. Zároveň vyslovuje podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich…

Prejsť na stránku Aktuality