Krajské stredisko ÚNSS v Trnave

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Rekonštrukčné práce na KS ÚNSS Trnava

V termíne od 19.6.2023 do 30.6.2023 bude Krajské stredisko Trnava zatvorené z dôvodu rekonštrukčných prác. V tomto období nebudú na Krajskom stredisku poskytované sociálne služby. Kontaktovať nás môžete telefonicky na…

Prejsť na stránku Aktuality