Krajské stredisko ÚNSS v Trnave

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

OZNAM: Dovolenka KS ÚNSS Trnava

V termíne od 26.7.2021 do 2.8.2021 bude Krajské stredisko ÚNSS Trnava zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky. Poskytovanie sociálnych služieb budú v tomto období zabezpečovať sociálne poradkyne Zuzana Morávková (kontakt: 0911 636 466) v okrese Senica,…

Prejsť na stránku Aktuality