Bezpečne po Hlohovci

Na začiatku bola výzva primátora Hlohovca pána Miroslava Kollára adresovaná občanom a mimovládnym organizáciám, aby participovali na zvýšení kvality života vo svojom meste a podali návrhy a projekty, ktoré uľahčia bývanie a pohyb v meste.

Nasledovalo viacero stretnutí so zástupcami mesta, počas ktorých nevidiaci a slabozrakí rozprávali o tom, čo z ich pohľadu bariérou je, a čo, naopak, nie je. Hodnotením navrhovaných zlepšení v meste priamo na slávnostiach, cez internet alebo v Informačnom centre mesta sa spomedzi šestnástich podaných a predstavených projektov napokon na tretie miesto prebojoval ten, ktorý podala naša základná organizácia so sídlom v Hlohovci a Krajská rada ÚNSS Trnava. Spoločný projekt mal názov Odstránenie a zviditeľnenie prekážok pre členov Únie a ostatných občanov, návštevníkov mesta so zrakovým postihnutím, slabozrakých a prakticky nevidiacich.

Vďaka získaným finančným prostriedkom mohli autori projektu svoj nápad aj zrealizovať a vyznačiť na peších komunikáciách v centre mesta celkovo 32 prekážok reflexnými prvkami.

Odteraz budú pre ľudí so zrakovým postihnutím zreteľné a pohyb po meste Hlohovec sa pre nich stane oveľa bezpečnejším.

Bezpečne po Hlohovci
Bezpečne po Hlohovci
Bezpečne po Hlohovci
Bezpečne po Hlohovci
Bezpečne po Hlohovci
Bezpečne po Hlohovci

Srdečne ďakujeme primátorovi mesta Hlohovec, mestskému zastupiteľstvu, všetkým, ktorí nášmu projektu dali hlas a ktorí nám pomohli s jeho realizáciou. Sme radi, že vám osud nevidiacich a slabozrakých nie je ľahostajný.