Dvor nádeje 2016

Každoročne v júni mesto Trnava organizuje podujatie, ktoré slúži na podporu zariadení a mimovládnych organizácií pracujúcich s ľuďmi trpiacimi určitým postihnutím. Tohto roku sme opäť prijali pozvanie a zapojili sme sa do realizácie tzv. Dvora nádeje, ktorý je súčasťou Dní zdravia v Trnave. Do našich radov sa zapojili aj klienti Krajského strediska a spoločne sme mohli prezentovať našu prácu a poslanie. Verejnosť si rovnako ako po minulé roky mohla za symbolické ceny zakúpiť výrobky našich klientov a overiť si tak ich zručnosť a šikovnosť. Ďakujeme za príležitosť a tešíme sa na opätovné stretnutie v budúcom roku.

Za KS Lenka Patyiová