Hlohovec bez bariér

Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár vyzval občanov a mimovládne organizácie, aby participovali na zvýšení kvality života vo svojom meste a podali návrhy a projekty, ktoré uľahčia bývanie a pohyb v meste. Tamojšia základná organizácia ÚNSS a Krajská rada ÚNSS Trnava sa rozhodli zúčastniť sa na tomto dianí, a preto spolu podali projekt s názvom a heslom Odstránenie a zviditeľnenie prekážok pre členov únie a ostatných občanov, návštevníkov mesta so zrakovým postihnutím, slabozrakých a prakticky nevidiacich. Uskutočnilo sa viacero sedení so zástupcami mesta, verejná prezentácia na mestských slávnostiach, kde o každodenných architektonických bariérach hovorili priamo nevidiaci a slabozrakí.

Navrhované zlepšenia v meste mohli občania hodnotiť priamo na slávnostiach, cez internet alebo v Informačnom centre mesta Hlohovec. Spomedzi šestnástich podaných a predstavených projektov sa tento projekt dostal na tretie miesto.

Na základe mimoriadne kladnej odozvy pridelilo mesto Hlohovec finančné prostriedky, ktoré v jarných mesiacoch roka 2019 umožnia členom ZO a KR prekážku, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii, vyznačiť v hornej časti reflexnými prvkami tak, aby bola vnímateľná pre ľudí so zrakovým postihnutím a umožnila im bezpečný pohyb po meste.

Fotografia: Neviditeľný kameň

Fotografia: Neviditeľné stĺpy