Krajské kolo Súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma

26. mája 2015 sa v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave uskutočnilo krajské kolo Súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma. Do súťaže sa prihlásilo jedenásť súťažiacich so zrakovým postihnutím z Trnavského kraja. V kategórii písanie na slepeckom písacom stroji sa na prvých troch miestach umiestnili: 1. Dominika Pozdechová, 2. Michaela Mihoková, 3. Lenka Mareková. V kategórii čítanie Braillovho písma prvé priečky obsadili: 1. Michaela Mihoková, 2. Lenka Mareková, 3. Ľudmila Kušniráková. Víťazkám gratulujeme a tešíme sa na stretnutie na krajskom kole Súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma opäť o dva roky.

Na tomto odkaze si môžete pozrieť reportáž zo súťaže