Medaila z rúk župana pre KS ÚNSS Trnava

Trnavský samosprávny kraj pred niekoľkými rokmi vytvoril tradíciu oceňovania pracovníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti. Aj v tomto roku pozval nominovaných sociálnych pracovníkov a zástupcov zariadení poskytujúcich sociálne služby, aby v stredu 14. októbra prevzali z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša pamätné medaily a pamätné listy. Medzi ocenenými bolo aj Krajské stredisko ÚNSS v Trnave, pamätnú medailu prevzala vedúca strediska Lenka Patyiová.

“Je nesmierne náročné zabezpečiť dôstojný život človeka, ktorý je na pomoc odkázaný. Takí ľudia medzi nami žijú. Často stačí, aby sme si poranili ruku a zistíme, aké je ťažké robiť bežné úkony, a to je poranené len telo. Ak je poranený duch, tak je to ešte komplikovanejšie. Mám veľkú úctu k vašej práci, ktorá si okrem profesionality vyžaduje najmä ľudskosť a schopnosť vycítiť, čo ten druhý potrebuje a obetovať sa,”” povedal v príhovore predseda T. Mikuš.

Naše trnavské krajské stredisko získalo ocenenie za dlhoročné pôsobenie v oblasti pomoci ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím a poskytovanie kvalitných sociálnych služieb. Kolegyniam z Trnavy srdečne blahoželáme!