Mikulášske súperenie II. v Trnave

K príležitosti sviatku sv. Mikuláša sme na 5. december na KS ÚNSS Trnava rovnako ako minulý rok pripravili Mikulášske súperenie. Pozvaní boli klienti KS Trnava, ktorí sa počas celého roka aktívne zapájali do sociálnych rehabilitácii a zlepšovali si tak svoje zručnosti v práci s počítačom, v písaní a čítaní Braillovho písma, sebaobslužných činnostiach či priestorovej orientácii.

Tohtoročný Mikuláš sa niesol v znamení súperenia v spoločenskej hre Qardo, ktorá bola špeciálne vyhotovená pre potreby nevidiacich. Všetci zúčastnení klienti si v nej postupne zmerali sily a aj keď bolo zrejmé, že sa všetci veľmi snažia, omnoho viac sa darilo dievčatám. Výherkyne, ale samozrejme aj ostatní zúčastnení si vyslúžili drobný darček, ktorý sponzorsky venovala spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o.

Cieľom akcie bolo vytvorenie priestoru pre klientov na príjemný rozhovor, výmenu skúseností s používaním kompenzačných pomôcok, vzájomnú motiváciu na používanie pomôcok, ktoré sa zo začiatku zdajú byť náročné, ale aj zážitky zo súkromného i pracovného života. Predstavené boli aj filmové tituly, ktoré je možné premietať v Kine pre nevidiacich v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho. Na posledné tohtoročné premietanie vybrali vianočnú zimnú rozprávku Tri oriešky pre Popolušku. Krajské stredisko ÚNSS v Trnave pripravilo zaujímavého a podnetného Mikuláša všetkým zúčastneným, pričom sa klienti zaujímali o ďalšiu možnosť rehabilitácií. Veríme, že sa o rok stretneme opäť.