Možno inak, ale aj tak moderne…

Krajské stredisko Trnava sa v uplynulom čase uchádzalo o podporu z Grantového programu mesta Trnava na rok 2022. Náš projekt s názvom „Možno inak, ale aj tak moderne“ sa dočkal uznania a bol podporený sumou 1600 €. Vďaka tejto silnej finančnej injekcii sme mohli na stredisko zakúpiť úplne novú stolovú elektronickú čítaciu lupu Looky Book vo verzii plus. Menovaná pomôcka nielenže umožňuje zrakovo znevýhodneným ľuďom čítať vybrané texty, ktoré pod ňu položia, ale dokonca aj čítať a prezerať si texty a predmety vo väčšej vzdialenosti. Toto umožňuje kamera, ktorá sníma obraz z diaľky niekoľkých metrov a premieta ho na obrazovke lupy. Je preto prínosom najmä pre študentov, ktorí pociťovali problémy pri čítaní textu z tabule.

 

Za lupu Looky Book vo verzii plus sme zaplatili 1990 € . Jej cena je naozaj vysoká a nebyť podpory nášho projektu zo strany mesta Trnava a podpory zbierky Biela pastelka 2021, by sme ešte dlho šetrili na takúto kompenzačnú pomôcku. Vzhľadom na skutočnosť, že je takáto lupa pre bežného človeka naozaj drahá, má každý slabozraký a prakticky nevidiaci človek právo žiadať si o príspevok na jej kúpu od Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, s čím každému z nich poskytujeme pomoc. Tento príspevok môže dosahovať  výšku až 95 % z celkovej ceny pomôcky. Aby si boli ľudia so zrakovým znevýhodnením istí, že im lupa naozaj pomôže a splní ich očakávania, je nevyhnutné, aby si danú pomôcku vyskúšali.  Preto je v záujme nášho strediska rozšíriť naše služby aj o odskúšavanie takého druhu lúp a to priamo u nás,  ako aj v domácom prostredí klienta.

 

Sociálne služby ohľadom vhodného výberu pomôcok sú všetkým zrakovo znevýhodneným klientom tak ako vždy poskytované bezplatne.

Podporený projekt má dlhodobú víziu a preto bude elektronická čítacia lupa Looky Book používaná na uvedený účel dlhodobo.

Za poskytnutú finančnú podporu mestu Trnava ďakujeme a tešíme sa z možnosti opäť prispieť k tomu, aby boli ľudia so zrakovým znevýhodnením o niečo samostatnejší.

Kompenzačná pomôcky Looky Book, verzia Plus      Odskúšanie pomôcky Looky Book vo verzii Plus