Nevidím a aj tak čítam

Na základe finančnej podpory v hodnote 2 000 € zo strany mesta Trnava sa nám v rámci projektu „Nevidím a aj tak čítam“ podarilo na krajské stredisko zakúpiť prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom Read Easy Evolve.

Spomínaná kompenzačná pomôcka umožňuje aj ľuďom s úplnou stratou zraku prečítať si novinky zo sveta, osobnú korešpondenciu, príbalové letáky od liekov, noviny a pod. Vďaka veľmi jednoduchému ovládaniu, rýchlemu naskenovaniu požadovaného textu a príjemnému hlasovému výstupu sa táto pomôcka stala obľúbenou medzi našimi klientmi, ktorým už k samostatnosti v oblasti čítania nepostačujú elektronické čítacie lupy. Vďaka nášmu krajskému mestu sme opäť mohli rozšíriť svoju ponuku sociálnych služieb v oblasti odskúšavania kompenzačných pomôcok. Úspešnosť nášho projektu v rámci grantového programu mesta Trnava opäť dokázala, že Trnave záleží na ľuďoch so zrakovým znevýhodnením a snaží sa napomôcť k zlepšeniu ich života a samostatnosti.

Za podporu projektu ďakujeme a tešíme sa na možnosť opäť vám sprostredkovať ďalšie formy kompenzácie zrakového znevýhodnenia.

kolektív KS ÚNSS Trnava

Digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom Read Easy Evolve
Digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom Read Easy Evolve
Digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom Read Easy Evolve
Digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom Read Easy Evolve