Oznam – poskytovanie sociálnych služieb KS ÚNSS Trnava

Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 a na základe odporúčania RÚVZ SR budú poradenské dni a sociálne služby pre zrakovo postihnutých klientov obmedzené nasledovným spôsobom:

V okresoch Trnava, Galanta, Hlohovec, Dunajská Streda a Piešťany zostávajú zachované ambulantné aj terénne služby. Je nevyhnutná objednávka na poskytnutie sociálnej služby. Terénna služba je poskytnutá len za okolností, kedy nie je v možnostiach klienta a jeho rodiny dostaviť sa na Krajské stredisko ÚNSS Trnava.

V okresoch Senica a Skalica je dočasne pozastavená terénna služba. Na základe predošlej objednávky Vám bude sociálna služba poskytnutá na adrese Hurbanova 542/2, Senica.

Sociálne služby budú naďalej poskytované telefonicky, písomne, elektronicky a osobne na základe predošlej objednávky klienta a za podmienok dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

V prípade potreby bližších informácií nás kontaktujte na čísle: 0911 496 639, 033/55 12 706 alebo mailom na: unss.trnava@unss.sk