Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných

Ani tohto roku sme sa nedali zahanbiť s pobytovými akciami pre našich klientov a s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme zorganizovali Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných. Pobyt sme realizovali v overených priestoroch penziónu Atlas v Senici a spolu s inštruktorkami Lenkou Patyiovou a Zuzanou Morávkovou sa ho zúčastnilo 12 osôb. Pobyt sme zamerali jednak na prehĺbenie vzájomnej dôvery a zlepšenie komunikácie medzi zrakovo znevýhodnenou osobou a jej rodinným príslušníkom/asistentom a jednak na samostatnú orientáciu, obhajobu svojich práv, komunikáciu na úradoch a pod. Program bol bohatý a možno miestami až náročný, avšak zvládol ho každý účastník tohto nášho „zájazdu“ Manželský pár Anna a Jozef Gažíkovci spoločne s klientkou Helenou Hlavnovou a jej asistentkou a blízkou priateľkou Annou Janegovou sa k pobytu vyjadrili takto: Penzión Atlas v Senici v dňoch 19-22.8.2019 boli dňami rekondičného pobytu ľudí so zrakovým postihnutím a ich asistentov. Pripravili ho Mgr. Lenka Patyiová a Zuzana Morávková,  dievčatá z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, KS Trnava – vtipne a trpezlivo. Pocity zo straty zraku a orientácie  sú dôkazom, že nie je maličkosťou znovu sa zaradiť, ak nedáme priestor aj druhej osobe. Určite sa vyhneme strachu, depresívnym náladám a konfliktom sprevádzaného.  Prišiel o jeden zmysel- zrak a nie o intelekt. Pomôcť áno, nie však rozhodovať. Aktivity zamerané na komunikáciu v úradoch u lekára tiež sprievodcovské techniky a samostatnú orientáciu nám pomohli vcítiť sa do pocitov druhého. Dúfam,  že vysvetlenia i názorné precvičenia lektorkami, ktoré nám mimochodom znížili priemerný vek, nezapadnú do zabudnutia. Ďakujeme.“  To, aby význam pobytu neupadol do zabudnutia a dostal sa do každodennej praxe je hlavným dôvodom, prečo KS Trnava tento pobyt organizovalo už tretí krát. Sebestačnosť, význam slova a názoru ľudí so znevýhodnením je rovnako podstatný, ako ten náš. Prax nám však ukazuje, že dokázať to prijať a žiť s tým nedokáže každý. Aj týmto spôsobom sa snažíme otvárať oči a uši vidiacim a posilňovať hlas nevidiacich. Keď vidíme a počujeme, využime to naplno  v prospech nás i tých druhých.

Za KS ÚNSS Trnava, Mgr. Lenka Patyiová

Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných
Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných
Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných
Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných
Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných
Pobyt pre zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuzných