Pozvánka na súťaž v čítaní a písaní braillovho písma

Krajská rada ÚNSS Trnava a Krajské stredisko ÚNSS Trnava Vás pozýva na

 

Súťaž v čítaní a písaní braillovho písma 2022,

 

ktorá sa uskutoční v utorok 8.11.2022 v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave  (Rázusova 261), na II. Poschodí, o 9:00 hod. Vítaní sú všetci nadšenci a odvážlivci so zrakovým znevýhodnením, ktorí sa neboja zmerať si svoje sily pri čítaní a písaní Braillovho písma

 

Tešíme sa na Vás

 

 

Bližšie informácie pre záujemcov

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Súťaže sa môže zúčastniť človek so zrakovým znevýhodnením (slabozraký, prakticky nevidiaci a nevidiaci), ktorý je zároveň aj aktívnym používateľom Braillovho písma. Medzi súťažiacimi uvítame ľudí z každého kraja, bez rozdielu veku a toho, či sa Braillovo písmo naučil v detstve, alebo až v dospelosti.

 

V akých disciplínach sa bude súťažiť?

  1. Disciplína: Čítanie Braillovho písma
  2. Disciplína: Písanie Braillovho písma

Súťažiaci sa môže zúčastniť buď oboch disciplín, alebo len jednej z nich. Svoje rozhodnutie uvádza v prihláške, ktorú poštou alebo elektronicky zašle na nižšie uvedenú adresu KS ÚNSS Trnava. Súťažné disciplíny nebudú delené na podkategórie, do ktorých by spadali  osoby, ktoré sa naučili čítať a písať Braillovo písmo na ZŠ, a  osoby, ktoré danú zručnosť nadobudli neskôr.

 

Ako bude súťaž prebiehať a ako sa bude hodnotiť?

Naša súťaž nadväzuje na predchádzajúce ročníky rovnomennej súťaže, avšak formou realizácie a pravidlami sa líši.

Vzhľadom nato, že plánujeme uskutočniť súťaž len v rámci jedného dňa, víťazi do ďalších kôl postupovať nebudú. Súťažiť začíname o 9:00 hod. Prosíme preto všetkých účastníkov, aby dorazili v predstihu, aspoň o 8:45 hod.

Súťaž bude pozostávať z dvoch disciplín:

1.    disciplína: Čítanie Braillovho písma

Súťažný text bude zostavený inštruktormi Braillovho písma a pri jeho hodnotení budú porotcovia zohľadňovať dve kritériá:

  1. Čas – účastníkom bude stopovaný čas, za ktorý daný text prečítali;
  2. správnosť – účastníkom budú počítané chyby. Za každú vykonanú chybu – nesprávne prečítané slovo im bude prirátaná jedna sekunda k celkovému času.

Príklad: účastník prečíta vybraný text za 45sekúnd. Pri čítaní urobí 3 chyby. Jeho celkový čas a výsledok hodnotenia bude predstavovať čas 48 sekúnd.

Výhercom súťaže bude účastník, ktorého výsledný čas bude najkratší. Ohodnotené budú prvé tri miesta v danej súťažnej disciplíne.

 

2.    Disciplína: Písanie Braillovho písma

Súťažný text bude zostavený inštruktormi Braillovho písma a pri jeho hodnotení budú porotcovia zohľadňovať dve kritériá:

  1. Čas – účastníkom bude stopovaný čas, za ktorý daný text napísali. Pri písaní môžu použiť vlastný tatrapoint (stroj na písanie Braillovho písma) K dispozícii bude účastníkom obojručný tatrapoint.
  2. správnosť – účastníkom budú počítané chyby. Za každú vykonanú chybu – nesprávne napísaný znak ( písmeno, čiarku, bodku atď.) im bude prirátaná jedna sekunda k celkovému času. Vo vybranom texte bude účastníkom čítaná aj čiarka v texte a bodka na konci vety. Na skutočnosť, že veta začína veľkým písmenom, nebudú účastníci samostatne upozornení.

Príklad: účastník napíše vybraný text za minútu a 30 sekúnd. Pri písaní urobí 3 chyby. Jeho celkový čas a výsledok hodnotenia bude teda predstavovať čas minútu a 33 sekúnd.

Výhercom súťaže bude účastník, ktorého výsledný čas bude najkratší. Ohodnotené budú prvé tri miesta v danej disciplíne.

 

Kde bude súťaž prebiehať?

Súťažiť sa bude v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (Rázusova 261), na druhom poschodí. Knižnica sa nachádza cca 5-7 min. pešej chôdze od vlakovej a autobusovej stanice smerom do centra.

 

Čo si potrebujem so sebou vziať?

Okrem dobrej nálady, chuti súťažiť, spoznať nových ľudí a stretnúť sa s dávnymi známymi si so sebou môžete priniesť vlastný tatrapoint. Pre tých, ktorí si vlastný stroj neprinesú, bude pripravený náš – obojručný.

 

Komu a ako mám nahlásiť svoju účasť?

Na súťaž je možné prihlásiť sa tak, že najneskôr do 26.10.2022 pošlete na adresu KS ÚNSS Trnava vyplnenú prihlášku. Akceptujeme aj prihlášky zaslané mailom, aj tie, ktoré prídu poštou.

e-mail: patyiova@unss.sk

poštová adresa: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Trnava, Trhová 2, 917 01 Trnava

 

Čo všetko bude pre účastníkov zabezpečené?

Zabezpečené bude občerstvenie a pitný režim, výhry pre troch najšikovnejších súťažiacich (zvlášť v každej disciplíne) sú samozrejmosťou.

 

Dôležité upozornenie

Z dôvodu prípravy a organizácie súťaže mimo našich priestorov nie je možné zabezpečiť sprievod účastníkov, ktorí pricestujú samostatne. Prosíme preto všetkých záujemcov, aby si sprievod zabezpečili po vlastnej línii.

 

Tešíme sa na Vás!!!