Rozpoznajme zrakovo postihnutých

Trnavské krajské stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom zorganizovali 16. mája informačný seminár Rozpoznajme zrakovo postihnutých. Konal sa pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša v kongresovej sále TTSK v Trnave.

Seminár bol podporený z projektovej výzvy VÚC Trnava. Zúčastnilo sa ho 44 účastníkov z domovov sociálnych služieb, domovov pre seniorov a členov Základných organizácii ÚNSS. Primárne bol zameraný na vážne zrakové problémy starších. Cieľom seminára bolo zoznámiť odborných pracovníkov z DSS a z domovov pre seniorov so službami, ktoré poskytuje KS ÚNSS v Trnave ľuďom so zrakovým postihnutím, a tiež s diagnostickými tabuľkami, ktoré sú určené na včasné zistenie poškodenia zraku u seniorov.

Zároveň sa na seminári uskutočnila výstava optických a kompenzačných pomôcok, ktoré sú nenahraditeľnými pomôckami pre ľudí so zrakovým postihnutím. Súčasťou seminára bola prednáška očnej lekárky o závažných očných ochoreniach. Prezentáciu optických a kompenzačných pomôcok zabezpečovali spoločnosti distribuujúce optické a kompenzačné pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím.