Služby KS ÚNSS Trnava od 22.6.2020

Od 22.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

Fáza 4 prijatých opatrení

  • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
  • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
  • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Poradenské miesto

KS ÚNSS Trnava, Trhová 2,Trnava bude pre klientov otvorené denne v čase od 8:00 do 15:00 hod.

PD Senica, Hurbanova 542/2, 9:00-14:00 hod.

PD Skalica, Kráľová 9, utorok v nepárnom týždni, 10:00-14:00 hod.

PD Dunajská Streda, Trhovisko 825/8, štvrtok,  9:00 -14:00 hod.

PD Galanta, Mierové námestie 942/3, streda v nepárnom týždni, 9:00 – 14:00 hod.

PD Hlohovec, Námestie sv. Michala 2, prvý utorok v mesiaci, 9:00-15:00 hod.

PD Sereď, Námestie republiky 1176/10, prvý pondelok v mesiaci, 9:00-14:00 hod.

PD Piešťany, A. Dubčeka 27, prvá streda v mesiaci, 9:00-13:00 hod.

Požiadavky na klienta

  • musí byť vopred objednaný
  • musí mať prekrytie horných dýchacích ciest( rúško)
  • nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID 19
  • musí použiť dezinfekciu na ruky pri vstupe do priestorov ÚNSS
  • Klient/sprevádzajúca osoba, musí vyplniť záznamový hárok

Poradenské dni v uvedených mestách sa uskutočnia len na základe objednávky klienta.