Zúčastníme sa na podujatí Dvor nádeje

Dňa 19.6. 2014 (štvrtok) sa spolu s členmi ZO Trnava a niektorými našimi klientmi zúčastníme podujatia s názvom Dvor nádeje. Na Trojičnom námestí v Trnave budeme od 9:30 ponúkať na predaj výrobky našich klientov, hrnčeky a tričká s podtlačou, sviečky a iné darčekové predmety. Budete sa môcť zoznámiť s našou prácou, dozvedieť sa viac o sociálnej rehabilitácii, ktorú vykonávame, a stretnúť sa so zrakovo postihnutými ľuďmi, ktorí svojou šikovnosťou deň čo deň dokazujú, že aj s hendikepom sa dá viesť plnohodnotný život. Výťažok získaný predajom uvedených predmetov bude použitý na podporu poskytovania sociálnych služieb v Trnavskom kraji. Tešíme sa na vás.

kolektív KS ÚNSS Trnava

Fotografie z príprav na podujatie Dvor nádeje.